ZUHBL-PTSP-RH, Avenija Dubrovnik 10, Zagreb, u okviru projekta: „Socijalno uključivanje i pružanje potpore starijim osobama i osobama s invaliditetom“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0317, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus dana 18.04.2024.g. objavljuje 

TRAJNI JAVNI POZIV

za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti – korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 

I.

 

Usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti:

 

CILJNA SKUPINA (I):

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

·         koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

·         koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

 

CILJNA SKUPINA (II):

ODRASLE  OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

·         koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i

·         koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i 

·         koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

·         čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

 

II.

 

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

    1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
    2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
    3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
    4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 

 

 

 

 

III.

                                                         

Područje provedbe projekta:

1.      Grad Zagreb

2.      Zagrebačka županija (Velika Gorica, Sesvete, Samobor, Zaprešić, Dugo Selo)

3.      Karlovačka županija (Karlovac, Ogulin, Duga Resa)

4.      Krapinsko-zagorska županija (Krapina, Zabok)

5.      Varaždinska županija (Varaždin, Ivanec, Lepoglava)

6.      Međimurska županija (Čakovec)

7.      Bjelovarsko-bilogorska županija (Bjelovar)

8.      Koprivničko-križevačka županija (Križevci).

 

 

 

IV.

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je:

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (I)

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

·         Obrazac – uključivanje u projekt (Obrazac uključivanja u projekt)

·         Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

·         Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Obrazac - SF.3.4.11.01.0317 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),

·         Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za svakog člana kućanstva (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć Udruzi  (Obrazac – Punomoć porezna),

·         Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (dokument pribavlja Udruga).

 

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (II)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

·         Obrazac – uključivanje u projekt (Obrazac uključivanja u projekt)

·         Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

·         Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Obrazac - SF.3.4.11.01.0317 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),

·         Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za člana kućanstva koji je stariji od 65 godina (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć Udruzi  (Obrazac – Punomoć porezna),

·         Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta,

·         Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj dokument pribavlja Udruga).

 

 

V.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u projektu i udovoljavate uvjetima iz ovog javnog poziva, svoje prijave s traženom dokumentacijom dostavite osobno, od dana objave poziva, na adresu:

-       Avenija Dubrovnik 10, 10000 Zagreb

 

Prijave s dokaznom dokumentacijom će se zavesti prema vremenu prijave na naznačenu adresu.

Korisnici će se primati u projekt prema redoslijedu zaprimanja prijava (tko ispunjava uvjete) dok se ne popuni potreban broj, a ostali su na rezervnoj listi.

Obrasci su dostupni na web stranici www.zu-ptps-zazeli.com  i u prostorijama Udruge:

-       Avenija Dubrovnik 10, 10000 Zagreb

 

Kontakt osoba za više informacija:

Mario Draganić, voditelj projekta
Dan Shertzer, asistent voditelja

Tel: 01 554 8358

Mob: +385 92 170 0839

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.zu-ptsp-zazeli.com

 

Predsjednik:

Tihomir Treščec